Bli medlem i Föreningen Kommunalstugan i Nagu r.f. och stöd vårt arbete att bevara denna lokalhistoriskt viktiga byggnad och trygga att den även i framtiden kan användas som Nagubornas vardagsrum. Medlemsavgiften är för tillfället 10 € / år. Frivilliga bidrag emottages med tacksamhet.
Skriv siffran 6 med bokstäver: